Potentie-Indicatie Vastgoed

Stilstand is achteruitgang. Dat geldt ook voor gebouwen, objecten of landgoederen. Zodra deze niet meer actief worden gebruikt, treedt verval in en ligt verpaupering op de loer. Op zo’n moment is het verstandig om een Potentie-Indicatie aan te vragen.

Bij RAAK Ontwikkeling gaan wij dan aan de slag met conceptontwikkeling. Wij leveren vervolgens een onderbouwde aanbeveling voor een toekomstige functiebestemming, aangevuld met een helder overzicht van de mogelijkheden van de herbestemming en het potentieel ervan. Op grond hiervan kunt u zich een goed beeld vormen van de toekomst, met eventuele subsidievoorzieningen voor monumenten en 100% garantie op waardevermeerdering van uw vastgoed.

ContactTip Yourick