Logistiek vastgoed

Portfolio van Raak Ontwikkeling

Met de stedelijke verdichting in de randstad zijn er nieuwe oplossingen nodig voor logistieke vraagstukken. Raak Ontwikkeling werkt aan innovatieve concepten die hier aan bijdragen.

Contact Tip Yourick

Projecten

Depot Diemen

Depot Diemen

Atoomweg 1

Atoomweg 1