Atoomweg 1

Projecten > Gerealiseerd

RAAK ontwikkeling investeert in vastgoed om meer waarde te kunnen toevoegen voor haar klanten. Een voorbeeld is het in 2018 aangekochte logistieke pand Atoomweg 1 in Utrecht. Het gebouw ligt zeer gunstig voor de operatie van City Hub, waardoor eigendom gewenst is om ook op langere termijn zekerheid te bieden voor de operatie.

Contact Tip Yourick