Credit Linked Beheer

Projecten > In ontwikkeling > https://clbeheer.nl/

In opdracht van Credit Linked Beheer kopen wij nieuwbouwprojecten in.

Credit Linked Beheer structureert en beheert woningfondsen. De strategie en benadering van de organisatie zijn ‘near institutional’, waarbij wordt gestreefd naar een rustig rendement met de intentie om zo min mogelijk voor verrassingen te komen staan. Net als institutionele beleggers wordt nagenoeg alleen belegd in nieuwbouw, Nederlandse huurwoningen in de vrije sector, waar het aanbod laag en de vraag hoog is. Het belang van de belegger wordt centraal gesteld. Dit uit zich onder andere in de kwaliteit van het aangekochte vastgoed, een transparante en faire kostenstructuur en een conservatief financieringsniveau.

Website Contact Tip Yourick