Landgoed Kleine Vennep

Projecten > Archief

Van Boerderij naar Landgoed Kleine Vennep

Het landbouwbedrijf van de familie Molenaar is gevestigd in een monumentale boerderij. Het perceel ligt in het hart van nieuwe ontwikkelingen binnen de Haarlemmermeer. Vooruitlopend op de invulling van deze structuurvisie adviseert RAAK Ontwikkeling bij de transitie van agrarisch bedrijf naar evenementenlocatie, waarbij de oorspronkelijke boerderij de hoofdlocatie en toegangspoort wordt voor Park21, het nieuwe recreatieterrein en wateropslaggebied.

Met de aanvraag van een tijdelijke omgevingsvergunning kan eerder met de uitwerking worden begonnen, waardoor commerciƫle activiteiten worden ontwikkeld om de leeg- en stilstand van het terrein en opstallen te keren. De inkomsten zullen gereserveerd worden voor de bouw en onderhoud van het toekomstige Landgoed Kleine Vennep en actieve participatie in Park21.

Landgoed Kleine Vennep
Contact Tip Yourick